GREENPEACE

Betingelser

1. Donorpolitik

Jo flere vi er, desto mere kan vi gøre!
Din støtte gør det muligt for os at undersøge, dokumentere og gennemføre aktioner og kampagner for at beskytte miljøet.

Greenpeace modtager ikke penge fra stat eller erhvervsliv, og det gør os i stand til at være en uafhængig stemme.

Samtidig betyder det, at vi er fuldstændig afhængige af støtte fra privatpersoner som dig.

Hvordan giver jeg et bidrag til Greenpeace?
Du kan donere til Greenpeace her på siden eller ved at indbetale et beløb på girokonto 668-9159.

Fortrydelsesret
Ved kortdonation gives der 7 dages fortrydelsesret ved henvendelse på info.dk@greenpeace.org

Skattemæssig fradragsret for personer, der donerer til Greenpeace
Du kan desværre ikke trække dit bidrag til Greenpeace fra i skat, da vi på nuværende tidspunkt ikke er godkendt som fradragsberettigede i henhold til Ligningslovens § 8A. Derimod er Greenpeace fritaget for arveafgift for de, der testamenterer til os.
For at blive godkendt under § 8A skal man som organisation bl.a. have hovedkontor i Danmark, og overskuddet, i det tilfælde organisationen bliver opløst, skal tilfalde en anden organisation, som er hjemmehørende i Danmark. Selv om Greenpeace er registreret som en dansk almennyttig forening, er vi en del af en Nordisk Organisation med hovedsæde i Sverige, der igen er en del af Greenpeace globale netværk. Derfor vil vores danske midler - i tilfælde af opløsning - overgå til vores nordiske og derefter internationale kontor.

Derudover indeholder § 8A en definition fra 1964 af Foreningsdemokratibegrebet, som Greenpeace heller ikke lever op til, fordi vi ikke har nok stemmeberettigede medlemmer.

Vi har haft sagen om at blive § 8A godkendt i højesteret, men har desværre ikke fået medhold. Vi mener, at det er ulogisk og handler om en diskriminering af vores internationale organisationsform, der ikke passer ind i kasserne i Ligningsloven. Nu satser vi på en lovændring, der ikke udelukker internationale organisationsformer fra Ligningsloven.

Omkring arveafgiftsfritagelse anerkendte SKAT i 2010 Greenpeace som almennyttig organisation i forhold til Boafgiftslovens § 3, stk. 2. I praksis betyder det, at vi modtager 100% af de beløb, der testamenteres til os.

Hvordan bruger Greenpeace sine penge?
Din støtte går både til vores langsigtede kampagnearbejde og vores igangværende projekter. Vi bruger vores midler, hvor det er nødvendigt, og vi kan derfor ikke øremærke dem. Det gør os i stand til hurtigt at agere, når miljøproblemer opstår.

I øjeblikket går over 79% af vores budget til vores internationale og nordiske kampagnearbejde. 19% går til fundraising. Denne investering giver mulighed for at fortsætte vores miljøarbejde også i fremtiden.

Hvor mange bidrager til Greenpeace?
Ved udgangen af 2015 var der knap 25.000 danskere, der støttede Greenpeace. På verdensplan er der 2,8 millioner personer fordelt over hele verden, der støtter vores arbejde økonomisk.

Vi er totalt afhængige af støtte fra privatpersoner, da vi ikke tager imod støtte fra hverken stater eller virksomheder. Det er derfor den økonomiske støtte fra personer som dig, der muliggør vores arbejde og giver os den politiske styrke, som vi behøver i vores arbejde for en ren og fredelig fremtid.

Er det sikkert at give Greenpeace sine oplysninger?
Ved tilmelding til Betalingsservice, skal vi bruge dit kontonummer og cpr.nummer. Denne praksis er udviklet i samarbejde med PBS. Oplysninger kan ikke bruges til at hæve penge fra din konto uden dit samtykke. Pengeinstituttet er garant for, at det kun er kontoindehaveren, der kan hæve penge. Greenpeace bruger oplysningerne til at tilmelde til Betalingsservice. Du modtager en besked fra Betalingsservice, før beløbet hæves. Overførslen kan stoppes ved, at du ringer til din bank eller kontakter os på 33 93 53 44.

Ved indmelding beder vi dig også om adresse, e-mail og telefonoplysninger. Alle de oplysninger, du giver til os, behandles fortroligt. Vi anvender kun dine oplysninger til at håndtere løbende opdateringer i vores database, og når vi har en anledning til at kontakte dig.

Vi videregiver aldrig oplysninger om dig til tredjepart.

Yderligere information
Har du yderligere spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Telefon: 33 93 53 44
Email: info.dk@greenpeace.org
Adresse: Njalsgade 21G, 2. sal, 2300 København S

2. Persondatapolitk

Persondatapolitik for Greenpeace bidragsydere

OPSUMMERING

Hos Greenpeace har vi en grundlæggende pligt til at beskytte dine personoplysninger, så du ikke skal bekymre dig, når du giver os din støtte og deltager i vores kampagner. Her kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Overalt hvor Greenpeace Danmark (Organisationsnr. 857204-4280) indsamler personoplysninger er det vores ansvar, at sikre at det sker på ansvarlig vis. I mange tilfælde, såsom på vores hjemmeside eller når man taler med vores repræsentanter på gaden, vil dette blive gjort direkte af Greenpeace. Men i nogle tilfælde vil eksterne leverandører indsamle dine oplysninger på vegne af Greenpeace. Når dine oplysninger bliver indsamlet af en ekstern leverandør, er denne juridisk forpligtet til at behandle dine oplysninger udelukkende til de formål, som Greenpeace har defineret.

I de fleste tilfælde vil Greenpeace udelukkende bede om dit navn, kontaktoplysninger, personnummer, fødselsdato og betalingsoplysninger for at kunne behandle din donation som beskrevet herover. Nogle gange beder vi om yderligere oplysninger, hvor det vil enten hjælpe os i forbindelse med vores kampagner eller gøre det muligt for os at tilpasse vores kommunikation til dig, fx hvis du er særligt interesseret i visse emner, eller hvis du er interesseret i at donere til en specifik sag.

Greenpeace vil aldrig sælge dine oplysninger til andre organisationer eller andre tredjeparter. Greenpeace deler eller bytter heller aldrig dine oplysninger med andre organisationer eller tredjeparter, medmindre vi har gjort dette meget tydeligt for dig på forhånd (f.eks. med henblik på at indgive en underskriftindsamling til regeringen). For at holde vores administrationsomkostninger så lave som muligt, så flere af vores donorers penge går til vores kampagner, benytter vi os af eksterne leverandører til at behandle oplysningerne, for eksempel i forbindelse med håndtering af donationer eller fundraising. I alle tilfælde har disse eksterne leverandører udelukkende adgang til de oplysninger, de har behov for i forbindelse med den konkrete opgave og vi giver dem ikke tilladelse til at bruge dem til andre formål.

Hvis du har specifikke spørgsmål om, hvordan Greenpeace behandler dine oplysninger, som ikke bliver besvaret i følgende information, bedes du enten skrive til os på Njalsgade 21 G, 2300 København , ringe til os på 33 93 53 44 eller sende en e-mail til os på info.dk@greenpeace.org.

Denne politik gælder for Greenpeace i Danmark. Den gælder ikke for andre Greenpeace-kontorer i udlandet eller andre organisationer, vi henviser dig til. Deres politikker om beskyttelse af personoplysninger kan adskille sig fra denne, og vi opfordrer dig til at gennemse dem, inden du indsender oplysninger.

Ved at indsende dine oplysninger til Greenpeace accepterer du denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og giver Greenpeace tilladelse til at indsamle, gemme og behandle dine oplysninger på de måder, der er blevet forklaret.

Vi respekterer privatlivets fred hos dig og vi anerkender, at der er behov for passende beskyttelse og håndtering af dine personoplysninger. Når vi indsamler og bruger dine persondata, håndterer vi dine oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

NØGLEBEGREBER
Personoplysninger er oplysninger, der kan anvendes til at identificere eller kontakte en enkeltperson, såsom et navn, en adresse, et telefonnummer, en e-mailadresse osv., og omfatter også online-identifikatorer og lokaliseringsdata, såsom IP-adresser og mobilenheds-id'er.

En dataansvarlig er en person, der beslutter, hvorfor personoplysninger skal indsamles, og hvordan de skal anvendes og behandles.

HVORDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER OG HVORFOR?
Dine kontaktoplysninger

INFORMATION: Vi indsamler og gemmer dine kontaktoplysninger, herunder dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse, personnummer og fødselsdato.

HVORFOR VI INDSAMLER DEM: Greenpeace bruger dine oplysninger på forskellige måder, herunder følgende.

Til at give dig information om virkningen af din donation og holde dig opdateret om vores kampagnearbejde.
Til at behandle donationer, vi har modtaget fra dig.
Til at lave forespørgsler eller informere dig om dine interaktioner med os (f.eks. til at løse tekniske problemer med din donation).
Til at besvare klager fra dig.
Til at tilbyde dig måder, hvorpå du kan donere til vores arbejde.
Til at opfordre dig til at deltage i en kampagne med os.
Til at informere dig om mulighederne for frivilligt arbejde.
Til at opfordre dig til at deltage i undersøgelser eller research.
Til at gennemgå optegnelser i forbindelse med for eksempel finansielle revisioner.
Til at analysere og tilpasse vores annoncering, kampagner og andre aktiviteter for at øge vores effektivitet og reducere vores omkostninger.
Til at overvåge dine oplysninger og forebygge bedrageri.
Til at arbejde sammen med myndigheder i tilfælde af bedrageri eller politimæssig efterforskning.
Vi kan også bruge dit navn og dine kontaktoplysninger til at tjekke dem i henhold til andre kommercielt tilgængelige kilder, såsom Palindrome, for at sørge for at vi har de mest opdaterede kontaktoplysninger om dig. Dette kan omfatte supplerende yderligere kontaktoplysninger.
Vi kan også kontakte dig via post, telefon og e-mail. Du kan kontakte os på Njalsgade 21 G, 2300 København , ved at ringe til os på 33 93 53 44 eller ved at sende en e-mail til os på info.dk@greenpeace.org for at bede os om ikke at blive kontaktet på nogen af disse måder. Vores e-mails har altid en mulighed for afmelding nederst i e-mailen.

RETSGRUNDLAG FOR INDSAMLING: Ved at blive en del af Greenpeace som donor anser vi, at der foreligger et kontraktmæssigt krav og en legitim interesse for at holde dig informeret om betydningen og effekten af dit bidrag, og give dig mulighed for at blive mere involverte i Greenpeace.

KONSEKVENSEN VED IKKE AT STILLE OPLYSNINGER TIL RÅDIGHED, HVIS DET ER ET RETLIGT ELLER KONTRAKTMÆSSIGT KRAV: Hvis du ikke stiller disse oplysninger til rådighed for Greenpeace, kan vi ikke behandle din donation eller holde dig opdateret om virkningen af din donation.

Information om behandling af donationer

INFORMATION: Hvis du bliver medlem af Greenpeace, vil vi indsamle og gemme dine bankoplysninger, herunder dit navn på kontoen, filial og kontonummer. Hvis du giver Greenpeace en enkeltstående donation, vil vi indsamle og gemme betalingsmetoden. I den periode du er donor, beholder vi alle relevante oplysninger, der er relateret til donationer for at kunne give dig et komplet overblik over dine aktiviteter, hvis du ønsker det.

HVORFOR VI INDSAMLER DEM: Greenpeace bruger disse oplysninger til:

At behandle og administrere din månedlige donation til Greenpeace.
For at give dig muligheden for at donere igen via din foretrukne betalingsmetode.
RETSGRUNDLAG FOR INDSAMLING: Når du vælger at bliver donor til Greenpeace, anser vi at der foreligger et kontraktmæssigt krav og en legitim interesse for at holde dig orienteret om betydningen og effekten af din donation, og give dig mulighed for blive mere involveret i Greenpeace. Det er i vores legitime interesse, at beholde din kontaktinformation, så vi kan holde dig orienteret om vores kampagners fremskridt og informere dig om muligheder for at bidrage til vores arbejde.

KONSEKVENSEN VED IKKE AT STILLE OPLYSNINGER TIL RÅDIGHED, HVIS DET ER ET RETLIGT ELLER KONTRAKTMÆSSIGT KRAV: Hvis du ikke stiller disse oplysninger til rådighed for Greenpeace, kan vi ikke behandle din månedlige donation til organisationen.

Interesseoplysninger

INFORMATION: Vi kan fra tid til anden sende undersøgelser til dig for at forstå dine præferencer både i forhold til dine donationer og de oplysninger, du gerne vil modtage fra organisationen. I den periode du er donor, beholder vi alle relevante oplysninger, der er relateret til det, vi har sendt til dig, og dit svar på det for at kunne give dig et komplet overblik over dine aktiviteter, hvis du ønsker det.

HVORFOR VI INDSAMLER DEM: Greenpeace bruger disse oplysninger til:

At kommunikere effektivt med dig om virkningen af din donation.
At give dig information om andre måder, du kan donere på.
RETSGRUNDLAG FOR INDSAMLING: Ved at være en af Greenpeaces donorer antager vi legitim interesse fra dig og fra os for at definere områder, der er af særlig interesse for dig, og sende dig mere informative meddelelser om emner, du er særligt interesseret i.

KONSEKVENSEN VED IKKE AT STILLE OPLYSNINGER TIL RÅDIGHED, HVIS DET ER ET RETLIGT ELLER KONTRAKTMÆSSIGT KRAV: Der er ingen juridiske eller kontraktmæssige krav for denne information.

HVORDAN HOLDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER OPDATERET?
Du bedes kontakte os ved at ringe til os på 33 93 53 44 eller ved at sende os en e-mail på info.dk@greenpeace.org så hurtigt som muligt, efter der er sket ændringer i dine personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger. Som nævnt tidligere bruger vi også tredjeparter, såsom Palindrome, til at sikre ,at vi har de nyeste kontaktoplysninger om dig.

DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
For at holde vores administrationsomkostninger så lave som muligt, så en større del af din donation går til vores kampagner, benytter vi eksterne leverandører til at håndtere oplysninger, fx i forbindelse med opdatering af dine oplysninger eller fundraising. I alle disse tilfælde har disse leverandører udelukkende adgang til de oplysninger, de behøver for at kunne håndtere opgaven, og de har ikke tilladelse til at bruge oplysningerne til andre formål. Vi har indgået databehandlingsaftaler med alle disse leverandører, så de behandler dine personoplysninger i henhold til denne politik om beskyttelse af personoplysninger.

Følgende eksterne leverandører kan have adgang til dine personoplysninger til de formål, der står beskrevet nedenfor:

Vi bruger betalingstjenester, såsom Payex, til at behandle donationer, der er givet via vores hjemmeside.
Telemarketingudbydere, f.eks. TMPO, der skal bruge dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med kampagner og donationer.
IT tjenester så som Google, for at sikre, at dine data opbevares og lagres sikkert.
Datahåndteringsudbydere, såsom Palindrome, der hjælper os med at sikre, at dine kontaktoplysninger er opdateret.
For at annoncere målrettet potentielle donorer bruger vi måske nogle af dine kontaktoplysninger til at identificere lignende målgrupper på sociale medier eller fra sælgere af adresselister.
Vi sælger, handler med og leaser ikke dine personoplysninger til andre.

HVORDAN BRUGER VI COOKIES?
Cookies er små filer, der downloades til din computer (eller mobiltelefon) fra hjemmesider, som du besøger. Cookies indeholder information, der gør hjemmesider i stand til at genkende, at du har brugt hjemmesiden før.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse, når du besøger vores side. Nogle cookies er afgørende for, at vores hjemmeside fungerer problemfrit – for eksempel afhænger vores donationssider af dem. Andre cookies gør os i stand til at forstå, hvordan besøgende interagerer med vores hjemmeside, så vi kan forbedre den.

Vi bruger også cookies til at sikre, at enhver investering, vi foretager i online markedsføring, er så omkostningseffektiv som mulig, ved at spore effekten af enkelte annoncer. Disse cookies udstedes af tredjeparter i form af serviceudbydere, som vi har vurderet, er sikre. Fra tid til anden viser vi annoncer på andre hjemmesider til personer, der tidligere har besøgt vores hjemmeside, og teknologien bag disse annoncer er også baseret på cookies. Disse cookies, ligesom alle andre, vi bruger, indeholder ikke information, der kan identificere dig som person.

Alle browsere giver dig mulighed for at kontrollere, hvilke cookies du accepterer, og hvilke du sletter. Du finder normalt disse indstillinger under menuen 'Præferencer' eller 'Værktøjer' i din browser. For yderligere information om cookies henvises der til www.allaboutcookies.org.

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OMRÅDE
De oplysninger, vi indsamler om dig, gemmes normalt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EEA).

Men hvis du bor eller arbejder uden for EEA, vil vi måske være nødt til at sende dine personoplysninger uden for EEA for at kommunikere med dig. Hvor dette gælder, vil vi tage alle de nødvendige, rimelige skridt for at sikre, at dine oplysninger bliver behandlet sikkert og i henhold til denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger.

Vi kan også sende oplysninger uden for EEA, hvis vores serviceudbydere hoster, behandler eller gemmer oplysninger uden for EEA. Hvor vi gør dette, vil vi sørge for, at overførslen sker til et land, der er dækket af en beslutning taget af Europa-Kommissionen eller på en anden måde er taget under nogle omstændigheder, hvor vi har foretaget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

LAGRINGSPERIODER
Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt for de ovenfor beskrevne anvendelser, medmindre vi er forpligtet til at gemme dine personoplysninger i længere tid for at overholde loven og eventuelle bestemmelser. Vi opbevarer alle de oplysninger, der står beskrevet ovenfor, i en periode på 24 måneder, efter du eventuelt er færdig med at være donor.

Hvis du har meddelt os, at du er interesseret i at give en arv til Greenpeace, opbevarer vi dine kontaktoplysninger og et overblik over dine interesseoplysninger for at kunne kommunikere med dig om vores kampagnearbejde og vigtigheden af at indskrive arven i dit testamente.

KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål om meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os pr. post på Njalsgade 21 G, 2300 København , ved at ringe til os på 33 93 53 44 eller ved at sende en e-mail til os på info.dk@greenpeace.org.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på: rasmus.tornqvist@greenpeace.org eller ved at ringe til+46(0)703 36 17 53

Hvis du ikke er tilfreds med, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, kan du skrive til os på de kontaktoplysninger, der står beskrevet ovenfor; og/eller give besked til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, på 3319 3200 eller pådt@datatilsynet.dk

DINE RETTIGHEDER
Du har særlige rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, der kan udøves ved at kontakte os på: Njalsgade 21 G, 2300 København , ved at ringe til os på 33 93 53 44 eller ved at sende en e-mail til os på info.dk@greenpeace.org, herunder:

retten til at få adgang til de personoplysninger, der gemmes om dig, ved at anmode om adgang til emner i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Vi kan opkræve et rimeligt gebyr, hvis en anmodning vurderes at være ubegrundet eller overdreven;
retten til at få rettet dine personoplysninger, hvis de er ukorrekte eller ufuldstændige;
retten til at anmode om at få dine personoplysninger slettet under særlige omstændigheder, som det står beskrevet i databeskyttelseslovgivningen;
retten til at anmode om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger under særlige omstændigheder, som fastsat i databeskyttelseslovgivningen;
retten til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål eller til formål baseret på vores legitime interesser;
retten til at bede os om ikke at anvende automatiseret beslutningstagning, og
hvor du har givet samtykke, retten til at anmode om at tilbagekalde et sådant samtykke til enhver tid.
Der er nogle undtagelser fra ovenstående rettigheder, der er tilladt i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Bemærk, at hvis du vælger at udøve dine rettigheder til at få personoplysninger begrænset eller slettet, kan vi muligvis ikke give dig den komplette service.

3. Copyright

Greenpeace encourages the reproduction and distribution of our materials, electronic products and/or services, including our name and logo. However, there are limits on these uses, and it's important to know the following ground rules.
In general
Our materials hosted at http://www.greenpeace.org are free to use for personal or educational purposes. If you want screen shots to use in a text book, or you want to reproduce an article in your community newsletter, there's no need to ask, provided you read and abide by our ground rules.
We expressly forbid the use of any Greenpeace material appearing at this site, and/or the Greenpeace name and logo, for:
personal or corporate gain except by express permission as noted below;
party political advertising or the suggestion of endorsement by Greenpeace of any candidate for public office;
any suggestion of Greenpeace endorsement of a product or policy where such endorsement has not explicitly been made by Greenpeace itself;
any suggestion of Greenpeace endorsement of, or connection with, websites that Greenpeace, in its sole discretion, finds to be of an illegal or objectionable nature, which includes obscene, violent, intolerant, denigrating or containing sexually-oriented content or materials;
any false representation of yourself as a Greenpeace office, employee, agent or official spokesperson, or any false representation that you are raising funds or donations for Greenpeace.
Linking to our website
We love it when you link to us and help spread the word about our campaigns for the environment. You don't need permission, and there is a small collection of banners and logos that you can use. You are welcome to link to our main site or any of the issue areas you find there.
The Greenpeace logo
"Greenpeace", including the Greenpeace logo, is an internationally registered trademark belonging to Stichting Greenpeace Council.
Use of the trademark is granted on the condition:
that it shall be purely for referential and non-commercial purposes
you may not use the name and/or logo in any way that indicates or creates the impression that Greenpeace endorses, approves, sponsors or is affiliated with any products, services or goods available on your own website
banners bearing the name and/or logo may only be used for the purpose of linking to the Greenpeace website as designated within the link, and these links should always be active links
the name and/or logo may not be combined with any other graphic elements; nor may they be altered in any way including size, proportions, font, design, arrangement, colours or elements; nor may they be animated, morphed or otherwise distorted in perspective or appearance
the name and/or logo may not appear more prominently than your personal website name.
If you do use the logo, please include "Trademark of Stichting Greenpeace Council" in the alt tag or visibly on the page.
The trademark remains the exclusive property of Greenpeace, and by using it you agree that you shall not, in any way whatsoever, register or attempt to register the trademark or challenge the same.
Articles and Text
Articles and text produced by Greenpeace is free for personal or educational use. Please do include a note saying: "Source: Greenpeace (http://www.greenpeace.org)" and reproduce any byline or copyright information provided in the original.
Articles and text from third party sources remain the intellectual property and copyright of those third party sources, and permission for use should be sought from these original sources.
Images
You can see copyright information in the full-sized pop-up of any image by clicking on the thumbnail.
Images © Greenpeace or © Greenpeace / Photographer are copyright of Greenpeace, and can be used in accordance with the terms below.
Images © Photographer / Greenpeace or © Photographer (including any agencies, etc.) are reproduced by permission, and reproduction permission must be sought from the original copyright source listed on these images.
Any image which is copyright of Greenpeace that appears on our website can be freely copied for personal or educational use, provided you reproduce the copyright information in its entirety.
Any other use (such as using images for personal or corporate gain) require permission from Greenpeace International Photo and Video Library (contact information appears below). Commercial use of any Greenpeace image without permission would constitute a copyright infringement and may infringe upon other rights.
News images of reproduction quality (around 8 megabytes in size) distributed by Greenpeace to journalists and agencies via this site are intended for use within fourteen days, and archiving and/or resale of these images is strictly forbidden. After fourteen days, please contact Greenpeace at the address below:
Greenpeace Photo and Video Library
Greenpeace Licensing BV
Otto Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam
The Netherlands
Contact person: Karen Guy, Photo Librarian
photo.library.int@greenpeace.org Tel: +31 20 718 2113
Video
Use of video is subject to the same conditions as other materials above. However, please note that not all of our videos are available for download. If you're trying to download a video for personal or educational use, please see the help note in our Frequently Asked Questions section here.
Contact:
video.library.int@greenpeace.org Tel: +31 20 718 2115