GREENPEACE

Kom med ombord

50 år har bragt vigtige sejre og fremskridt for miljøet, men desværre er udfordringerne stadig meget store, og vores arbejde er i dag ikke mindre aktuelt og nødvendigt end for 50 år siden. Verden har stadig brug for Greenpeace til at sætte tingene på spidsen, presse på og placere miljø- og klimaudfordringerne øverst på politikernes og virksomhedernes dagsorden. Og vi har brug for DIG.
I år fylder Greenpeace 50 år.

Kom med på vores rejse - Støt fast hver måned

Det er nu, vi beslutter, hvilken planet vi vil leve på, og give videre til kommende generationer.

Greenpeace er ikke kun en fortælling om mennesker, der har været med i kampen for at beskytte vores planet VERDEN RUNDT. Også herhjemme har vi været i frontlinjen for at beskytte den natur og det miljø, som er tættest på os - nu i et halvt århundrede.

Klik herunder, hvor vi zoomer ind på fem mindeværdige og betydningsfulde eksempler på aktioner og kampagner, som har haft sit udspring herhjemme og som har været med til at sætte den grønne dagsorden øverst på den politiske agenda og ledt til vigtige fremskridt for beskyttelsen af vores miljø, klima og natur.

Greenpeace modtager kun støtte fra private bidragsydere, fordi vi er økonomisk uafhængige af de stater og virksomheder, som vi vil påvirke. Vi håber derfor, at du vil med ombord, så vi sammen kan blive ved med at skabe vigtige grønne forandringer - nu og i fremtiden.

Klik her
JoinOurCrew_still1x1_4 (1)

3 vigtige grønne fremskridt i Greenpeace Danmarks historie

Greenfreeze i starten af 90’erne

Greenpeace presser på for at få industrien til at fjerne ozonlagsnedbrydende stoffer og stærke drivhusgasser fra køleskabe. Vi udvikler et køleskab baseret på naturlige kølemidler – ”Greenfreeze”. I dag bruger alle køleskabe og frysere i Europa greenfreeze-teknologien.
'Save the Arctic" Scene in Legoland Denmark

Aktionen mod LEGO i 2014

Greenpeace tager til LEGOLAND i Billund for at sætte en stopper for LEGO's globale og omfattende reklamesamarbejde med oliegiganten Shell. Efter en intens 3 måneders kampagne og pres fra én million mennesker, der skriver protestmails til LEGO, offentliggør LEGO, at de stopper det mangeårige samarbejde med Shell.
Climate March at the UN Climate Conference COP23 in Bonn

70% målsætningen og klimaloven

I 2019 får Danmark en ny stærk og bindende klimalov med historiske ambitiøse mål om mindst 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030. Greenpeace står bag de beregninger, som leder til det ambitiøse mål. Et enestående eksempel på, at folkeligt pres - kombineret med grundig research og lobbyarbejde - virker.