GREENPEACE

DU kan gøre en forskel

Klimakrise. Katastrofale skovbrande og ulovlig skovrydning. Oceaner, som forurenes og overfiskes. Det er mennesker som dig, der er hele grundlaget for, at vi kan skabe forandringer og håb for en grønnere klode og en lysere fremtid.
Bliv fast bidragsyder

Din støtte er det, der gør vores grønne succeshistorier mulige

DET GÅR DIN STØTTE TIL I ÅR:

✅Sætte rammerne for et grønnere landbrug og lægge pres på regeringen for at sænke den enorme produktion af køer og svin og udfase importen af soja til foder, der ødelægger uerstattelige skove på den anden side af kloden.

✅Undersøge og afsløre fusk i det industrielle fiskeri, støtte lokale fiskersamfunds kamp for retfærdighed i fiskerisektoren og sikre at mindst 30 pct af verdenshavene beskyttes i havreservater inden 2030.

✅Få udfaset al brug af olie, kul og fossilgas hurtigst muligt og omstille til 100 pct vedvarende energi bl.a. ved at indføre klimaafgifter og sikre retvisende priser på forurening.

✅Undersøge, afsløre og konfrontere nogle af de virksomheder, der under vildledende kampagner og markedsføring forsøger at tegne et billede af, at de er en del af klimaløsningen, når de i virkeligheden er dens årsag.

SÅDAN ARBEJDER VI:

2

Vi undersøger og forsker

Vi baserer vores kampagnearbejde på videnskab og fakta. Vi samarbejder med uvildige forskere rundt om i verden og har også vores eget forskningslaboratorium på Exeter University I England, som leverer videnskabelig og analytisk rådgivning til vores kampagner.
3

Vi påvirker

Gennem vores lobbyarbejde opfordrer vi virksomheder og politiske beslutningstagere til at tage de nødvendige skridt for at beskytte vores klima, miljø og natur. Vi opfordrer altid til dialog og giver virksomheder og beslutningstagere mulighed for at tage ansvar og handling, inden vi begynder at lægge pres på dem med offentlighedskampagner eller aktioner.
1

Vi dokumenterer og afslører

Miljøforbrydelser sker ofte langt væk fra verdens bevågenhed. En vigtig del af Greenpeaces arbejde er derfor at tage helt derud, hvor de sker, og dokumentere ved at tage satellitbilleder, filme, interviewe, udføre feltarbejde og indsamle beviser og som verdens største uafhængige miljøorganisation kan vi ved hjælp af medierne og vores informationskanaler hurtigt få oplysninger ud til millioner af mennesker verden over.