GREENPEACE

Beskyt de danske kyster mod landbrugsforurening

Det konventionelle landbrug og særligt kødindustrien forurener de danske kyster, presser planeten til sit yderste og forværrer klimakrisen. Med din støtte kan vi sikre, at dansk landbrug reducerer den forurenende kvælstofudledning, så vi kan få livet i havet tilbage.
Støt fast hver måned

Hvor meget ønsker du at støtte med?

Svin og køer står for næsten en femtedel af Danmarks samlede klimapåvirkning, og hvis vi skal nå klimamålene fra Paris-aftalen, kommer vi ikke udenom, at den eneste løsning, der batter i den størrelsesorden verden har brug for, er at producere mindre kød.

Den massive danske produktion og eksport af kød presser vores natur overalt. Halvdelen af Danmarks landareal bruges i dag til dyrkning af foder til dyr. Hovedparten af kødet sendes ud af landet, men forureningen bliver:

Ammoniak i luften, zink i landbrugsjorden, alger og iltsvind i fjordene, nitrat og sprøjtegift i drikkevandet, resistente bakterier og vidtstrakte marker med de samme få foderafgrøder, hvor alle andre planter sprøjtes væk med gift.

Med dit faste bidrag kan vi:

Fremme plantebaserede løsninger, vegetariske tilbud og øget brug af økologi i vores byer, kommuner og offentlige institutioner som skoler, plejehjem og hospitaler.

Sætte en stopper for Danmarks enorme import af bla. sojafoder til dansk svineproduktion, som er med til at rydde uundværlige skovområder i bl.a. Sydamerika

Udarbejde undersøgelser og rapporter, der styrker argumentationen for, at landbrugsstøtte skal belønne dem, der producerer plantemad til mennesker fremfor produktion af verdens mindst bæredygtige fødevare - nemlig kød.

En stærk skovlov på EU niveau, der skal sikre, at produkter bl.a. fra landbruget, der sælges i Europa, ikke er knyttet til ødelæggelse af naturen eller krænkelser af oprindelige folks rettigheder.

Lægge pres på politikerne og pege på løsninger for at sikre, at de nødvendige beslutninger for at omstille vores landbrugssektor bliver vedtaget.

ANDRE MÅDER AT STØTTE PÅ