GREENPEACE

Bidrag til oceaner fulde af liv

Vores livsvigtige verdenshave er truet af overfiskeri, klimaforandringer, minedrift på havbunden og plastikforurening. Vi vil gøre alt for at styrke kravet om at beskytte verdenshavene under en ny global FN havtraktat. Det er en stor udfordring og vi har brug for dig.
Bliv fast bidragsyder

Hvor meget ønsker du at støtte med hver måned?

Forskning viser, at det er muligt at stoppe tabet af liv i havene ved at oprette et globalt netværk af beskyttede havområder, der dækker mindst 30% af verdenshavene inden 2030. I sådanne områder vil livet i havet være beskyttet mod destruktiv menneskelig påvirkning, og det kan igen vrimle med skildpadder, hajer og farvestrålende koraller.

Mens vi venter på, at forhandlingerne om havtraktaten genoptages i FN, vil vi bruge tiden på at sikre, at verdens regeringer ved, at behovet for bedre beskyttelse af verdenshavene og livet i dem er akut.

Fra vores skibe undersøger og dokumenterer vi de trusler, der presser livet under havoverfladen. Vi studerer de unikke økosystemer - som bl.a. verdens største eng af havgræs - Saya de Malha - der fungerer som et kæmpemæssigt CO2-lager og yngleplads for havdyr som bl.a. pygmy blåhvalen. Et område, som er truet af destruktivt overfiskeri, og som har hårdt brug for beskyttelse og ro til at komme sig.

Hvis vi skal have et levende hav i fremtiden, må vi handle i dag. Vær med til at gøre en forskel for beskyttelsen af vores have - for fremtiden og for kommende generationer.

Article_Img_500x350_ship1

Sådan gør din støtte forskel:

blueboat
Vi undersøger det industrielle fiskeri og afslører fusk i industrien.
bluefish
Vi arbejder for en stærk, global havtraktat for at beskytte havene.
bluefactory
Vi støtter lokalbefolkningens kamp for retfærdighed i fiskerisektoren.