GREENPEACE

Du gør en forskel

Din støtte spiller en utrolig vigtig rolle for vores arbejde og for vores planets fremtid. Jo flere vi er, jo stærkere er vi, og des mere kan vi gøre for at skabe positive forandringer for miljøet og klimaet. Som at beskytte Arktis og Antarktis og skifte til vedvarende energi. Som at beskytte havområder mod forurening og overfiskeri og verdens skove mod ulovlig skovrydning. Eller sikre at vores børn kan vokse op i et sundt miljø, fri for giftige kemikalier.
Giv et engangsbidrag

Hvor meget ønsker du at give?

ANDRE MÅDER AT STØTTE PÅ

SÅDAN ARBEJDER VI

Worldhands

Vi undersøger og forsker

Vi baserer vores kampagnearbejde på videnskab og fakta. Vi samarbejder med uvildige forskere rundt om i verden og har også vores eget forskningslaboratorium på Exeter University I England, som leverer videnskabelig og analytisk rådgivning til vores kampagner.
Fist

Vi påvirker

Gennem vores lobbyarbejde opfordrer vi virksomheder og politiske beslutningstagere til at tage de nødvendige skridt for at beskytte vores klima, miljø og natur. Vi opfordrer altid til dialog og giver virksomheder og beslutningstagere mulighed for at tage ansvar og handling, inden vi begynder at lægge pres på dem med offentlighedskampagner eller aktioner.
GP

Vi dokumenterer og afslører

Miljøforbrydelser sker ofte langt væk fra verdens bevågenhed. En vigtig del af Greenpeaces arbejde er derfor at tage helt derud, hvor de sker, og dokumentere ved at tage satellitbilleder, filme, interviewe, udføre feltarbejde og indsamle beviser og som verdens største uafhængige miljøorganisation kan vi ved hjælp af medierne og vores informationskanaler hurtigt få oplysninger ud til millioner af mennesker verden over.