GREENPEACE

Vær med til at beskytte verdens skove

Verdens skove spiller en vigtig rolle for alt liv på jorden. De binder enorme mængder kulstof, og de er hjem for millioner af mennesker og en utrolig mangfoldighed af dyre- og plantearter. Men hvert år sekund ryddes og brændes oprindelig skov for at gøre plads til bl.a. kvægavl, plantager til palmeolie og tømmer til papirmasse. Vær med os i arbejdet for at stoppe udryddelsen af verdens uundværlige skove.
Giv et engangsbidrag

Du kan også støtte med 150 kr via sms: Send sms med "miljø 150" til 1272

Med dit bidrag kan vi:

• Overvåge tømmerindustriens aktiviteter og afsløre ødelæggelse af værdifuld oprindelig skov

• Lægge pres på de virksomheder, der køber bl.a. tømmer, soja eller palmeolie med direkte forbindelse til skovødelæggelse

• Dokumentere den biologiske mangfoldighed og arter, der er truet af udryddelse

• Støtte lokalsamfund og oprindelige folk i deres kamp mod den ødelæggende skovindustri og mod skovbrande

• Konfrontere de magthavere og virksomheder, der udnytter verdens skove for kortsigtet profit og fælder træerne ulovligt.

I SNART 30 ÅR HAR VI ARBEJDET FOR AT BESKYTTE AMAZONAS. FÅ ET OVERBLIK HER >>
ForestSplit

ANDRE MÅDER AT STØTTE PÅ