GREENPEACE

Hvad går dine penge til?

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi forvalter din støtte.

Din støtte går både til vores langsigtede kampagnearbejde og vores igangværende projekter. Vi bruger vores midler, hvor det er nødvendigt, og vi kan derfor ikke øremærke dem. Det gør os i stand til hurtigt at agere, når miljøproblemer opstår. I øjeblikket går over 79% af vores budget til vores internationale og nordiske kampagnearbejde. 21% går til indsamling, oplysning og administration.

Greenpeace modtager ikke økonomiske bidrag fra staten eller virksomheder. Det er for, at der aldrig skal være tvivl om, at vi ene og alene varetager miljøets interesser. Det er dig og andre privatpersoner - samt nogle få fonde - der gør vores arbejde muligt.

Article_Img_500x350_PPL

Vores arbejdsmetoder:

Vi undersøger

Vi baserer altid vores kampagnearbejde på fakta. Vi samarbejder med uvildige forskere rundt om i verden og har også vores eget forskningslaboratorium på Exeter University I England.

Vi dokumenterer

Miljøforbrydelser sker ofte langt væk fra verdens bevågenhed. En vigtig del af Greenpeaces arbejde er derfor at tage helt derud, hvor de sker, og dokumentere ved at tage billeder, filme, interviewe folk og indsamle beviser.

Vi afslører

Ved hjælp af medierne og vores egne informationskanaler kan vi hurtigt få oplysninger ud til millioner af mennesker verden over. Som vælgere, forbrugere eller aktionærer kan de være med til at påvirke politikeres og virksomheders beslutninger.

Vi fremhæver løsninger

Vi arbejder ikke kun med at protestere mod problemerne, men også med at præsentere konkrete og realistiske løsninger.

Vi påvirker beslutningstagere

Vi opfordrer altid til dialog og giver virksomheder og politiske beslutningstagere mulighed for at tage ansvar, inden vi begynder at lægge pres på dem med offentlighedskampagner eller aktioner.

Vi laver aktioner

Vi mener, at det nogle gange er nødvendigt at gå fra ord til handling for at beskytte miljøet og for at skabe opmærksomhed om problemerne. Vores aktioner bygger på principperne om ikke-vold og personligt ansvar.