GREENPEACE

Beskyt den enestående skov mod nord

Det nordlige skovbælte udgør landjordens største lager af kulstof. Men skoven er truet. Tømmerhugst og skovbrande er ude af kontrol. Og klimaet ændrer sig. Når skoven fældes, drænes eller afbrændes, udledes kulstoffet fra træerne og jorden til atmosfæren. Hvordan vi behandler vores skove, har stor og direkte betydning for, hvilken slags klode vi efterlader til vores børn og børnebørn. Læs herunder, hvordan dit bidrag gør en forskel.
Giv et engangsbidrag

Hvor meget ønsker du at give?

Det nordlige skovbælte - også kaldet boral skov - ligger som en grøn krone på toppen af vores planet. Skoven er hjem for et fantastisk dyre- og planteliv. Majestætiske rovdyr som bjørne, ulve, losser, ørne og den sibiriske tiger lever blandt træerne.

Men millioner af hektar skov går tabt hvert år i det nordlige skovbælte som følge af skovhugst og skovbrande. Under 3 % af det nordlige skovbælte er i dag beskyttet, selvom landene har lovet at beskytte 17% i 2020.

Når de gamle skove med stor artsrigdom fældes, truer det overlevelsen af mange dyr og planter. I vores naboland Sverige er 1.827 af de arter, der lever i skovene, truede eller sårbare for udryddelse.

Fældning af det nordlige skovbælte udgør også en kæmpemæssig trussel for klodens klima. Disse skove har gennem århundreder optaget og lagret enorme mængder CO2 fra atmosfæren i sine træer og i jorden. Når skoven fældes, frigøres CO2’en og ledes til atmosfæren.

Med din hjælp kan vi arbejde for at bevare skoven for fremtiden. Med dit bidrag vil vi:

• Overvåge tømmerindustriens aktiviteter og afsløre ødelæggelse af værdifuld oprindelig skov.
• Arbejde sammen med forbrugere om at lægge pres på de virksomheder, der køber tømmer med forbindelse til skovødelæggelse.
• Dokumentere den biologiske mangfoldighed og arter, der er truet af udryddelse.
• Støtte lokalsamfund og oprindelige folk i deres kamp mod den ødelæggende skovindustri og mod skovbrande.
• Lægge pres på regeringerne i Sverige, Norge, Finland, Rusland og Canada for at leve op til deres forpligtelser og beskytte skoven.

Denne enestående skov og alle dens indbyggere har brug for dig.

Andre måder at støtte på